Alligator tattoo: betekenis & 27x tattoo-inspiratie

  

De alligator is uit de tijd van de dinosaurussen en een echte overlevingsartiest. Alligators vormen een gewild tattoo onderwerp over de gehele wereld en zijn populair bij zowel mannen als vrouwen.

Waar Staat een Alligator Eigenlijk Voor?

Een alligator gaat problemen niet uit de weg maar kijkt ze recht in de ogen. Als jij deze onverschrokken eigenschappen bezit, heeft een alligator tatoeage een mooie symbolische waarde.

Door zijn harde schubbenhuid is hij goed beschermd. Bovendien staat hij bovenaan de voedselketen. Het enige zwakke punt van de alligator is z’n onderkant. Ben jij misschien een ruwe bolster met blanke pit? Dit is de connectie met de alligator tattoo.

  

Het feit dat hij als een van de weinigen miljoenen jaren evolutie heeft overleefd, zegt veel over z’n aanpassingsvermogen en taaiheid. De alligator heeft heel wat moeilijke tijden overleefd.

Hun paringsroep is het symbool voor mannelijkheid en macht. De paringsdans van alligators is heel typerend voor een man die alles overheeft om een vrouw het hof te maken.

Andere Symbolische Eigenschappen

  • Dominantie
  • Kracht
  • Onbevreesdheid
  • Dapperheid

Alligator Tattoo Ontwerpen

In Egypte werd de alligator vereerd en werden er zelfs steden ter ere van hem gebouwd. De Maya’s hoogachtten deze reptielen en dachten dat de wereld door vier alligators werd gedragen.

Bovengenoemde eigenschappen worden vaak gekoppeld aan een alligator tattoo met open mond en met grote tanden.

Een alligator verstopt in het groen staat eerder voor verborgen of geheime krachten, ondergewaardeerd zijn of het vermogen hebben om aan te vallen op het juiste moment.