Klok tattoo: betekenis & 50 tattoo ideeën

  

De klok is een populair object om onderwerp uit te maken van een tattoo. Ze kan op verschillende manieren worden afgebeeld maar elke tattoo vertegenwoordigd overduidelijk het aspect tijd. De betekenis die eraan vasthangt kan echter enorm variëren. Personen met een klok tattoo zijn vaak gefascineerd door het verstrijken van de tijd of hebben een vurig verlangen om hem te laten stilstaan.

Symboliek van de klok tattoo

Zoals de meeste tattoos heeft ook de klok tattoo een veelvoud aan betekenissen. Het is overduidelijk dat ze symbool staat voor het concept tijd maar er zijn grote verschillen in de manier waarop naar de tijd wordt verwezen.

Om te beginnen kan een klok tattoo gebruikt worden om naar het stilstaan van de tijd, onsterfelijkheid of de oneindigheid te verwijzen. In tegenstelling hiermee kan de tattoo ook verwijzen naar sterfelijkheid of de dood.

  

De klok tattoo wordt eveneens gebruikt wanneer men de tijd wil eren of om respect voor het concept tijd uit te drukken. Tijd is immers een kostbaar concept in een mensenleven.

Verder kan een dergelijke tattoo ook symbool staan voor structuur en stabiliteit of om eindeloze liefde uit te drukken voor geliefden of familieleden. In het laatste geval kan er bij de klok een naam of datum worden weergegeven.

In het verleden werd de klok tattoo vaak aanzien als een gevangenistattoo. Gevangenen droegen ze om aan te geven hoelang ze achter de tralies gezeten hadden of ter herinnering van de datum waarop ze werden vrijgelaten.  Tegenwoordig komt de klok tattoo echter het meeste voor als symbool van leven en dood. De tijd kent geen genade en wij zijn ons hier vaak niet van bewust maar met een dergelijke tattoo wordt dit bewustzijn aangescherpt.

Designs en hun betekenis

Klokken zijn er in vele vormen en maten, de kloktattoo kent dan ook vele variaties. Werkelijk iedereen kan deze tattoo dragen aangezien het design zowel mannelijk, vrouwelijk als neutraal kan zijn. In wat volgt wordt dieper ingegaan op enkele veelvoorkomende designs en hun betekenis.

Ten eerste wordt de klok vaak vergezeld van een ander voorwerp. Wanneer men de dood of sterfelijkheid wil symboliseren kan dit een doodshoofd zijn. Wil men het leven en de liefde symboliseren dan zijn de voorwerpen dikwijls een roos, een hart of bloemen.

  

Ten tweede kan de klok ook worden afgebeeld zonder wijzers. De drager van de tattoo kan hier enerzijds mee weergeven dat hij geen aandacht schenkt aan het verstrijken van tijd. Anderzijds kan hij er ook zijn verlangen naar het stilstaan van de tijd mee uitdrukken.

Een ander veelvoorkomend design is dat van een gebroken of gesmolten klok. De gebroken klok staat symbool voor vrijheid terwijl de gesmolten klok symbool staat voor de illusie van tijd.

Tenslotte wordt er ook vaak gebruikt gemaakt van stopwatches, zakhorloges en polshorloges of vintage klokken. De eerste drie zijn eerder decoratief en bedoelt om iets of iemand te eren. De vintage klokken leggen de link naar het verleden of dienen ter herinnering van een persoon uit het verleden.

  

We kunnen besluiten dat er vele manieren zijn om een klok te tatoeëren en dat deze vergezeld worden van een rijke symboliek. Grondige, voorafgaande research is dus zeker aangeraden alvorens het plaatsen.