Bomen tattoo: betekenissen en 55 tattoo ideeën

  

Bomen tattoos komen voor in allerlei soorten en maten en zijn een populaire keuze voor een tattoo. In dit artikel zullen de betekenis van bomen en zijn ‘onderdelen’ worden beschreven.

Bomen tattoo: betekenissen

Wortels

Wortels staan symbool voor een verbinding met het verleden. Zo kan een tattoo met wortels aangeven dat een persoon zich verbonden voelt met het verleden of aantonen dat de persoon zich goed geaard en sterkt voelt.

Bladeren

  

Bladeren kunnen veel verschillende betekenissen hebben. Bladeren kunnen symbool staan voor groei en wedergeboorte, omdat de boom elk jaar nieuwe bladeren krijgt. De grootte van het blad heeft ook zo zijn invloed op de betekenis. Jonge bladeren worden gebruikt om nieuwe groei te laten zien. Rottende bladeren hebben de meest negatieve betekenis omdat ze de dood laten zien.

Bloemen

Bloemen vertegenwoordigen letterlijke en figuratieve bloei, met name wanneer ze naar een vrouw verwijzen. Het bloeien van een bloem dient op die manier als metafoor voor de bloei van een meisje of vrouw. Bloemen staan ook symbool voor onschuld, rust en jeugdigheid. Bloemen worden vaak gezien als schoonheid van de natuur.

Takken

Takken zijn de armen van de boom. Op een stamboom vertegenwoordigen de takken individuen. Verder hebben takken diverse betekenissen. Zo roepen bijvoorbeeld kale takken in de winter een gevoel van koude en duisternis op. Een olijftak daarentegen, staat symbool voor een poging om een verbroken relatie te herstellen.

Bomen tattoo: soorten bomen

Hieronder volgen enkele voorbeelden van verschillende bomen en hun betekenis.

  

Appelbomen: appels verschijnen in diverse religieuze tradities, vaak als een verboden vrucht. Ze vertegenwoordigen het kwaad maar ook de verleiding, zoals de appelboom bekend uit het Bijbelse verhaal van Adam en Eva.

Es bomen: deze bomen kunnen erg hoog zijn. Dit soort bomen hebben een enorm wortelstelsel nodig om te kunnen groeien. Het wortelstelsel is dan ook gecompliceerd en wordt dan ook als metafoor gebruikt voor groei en expansie. Es bomen hebben vaak ook een spirituele betekenis.

Beukenbomen: dit is een stevige en indrukwekkende boom met een korte stam en breed verspreide takken. Deze beuk staat symbool voor wijsheid en kennis en kan een teken zijn van welvaart, kennis en geduld.

Boom des levens: De mythologie van de boom des leven (‘tree of life’) komt terug in verschillende religies, culturen en filosofieën en kent een algemene betekenis. Het is de boom van kennis en onsterfelijkheid. Het verwijst naar de onderlinge verbondenheid en is een metafoor voor het idee dat we allemaal van dezelfde levensbron afkomstig zijn. De boom des levens symboliseert eeuwigheid, kennis, wijsheid, kracht, bescherming, groei en onsterfelijkheid.

Kersenbloesem: In Aziatische culturen staan kersenbloesem symbool voor vrouwelijke schoonheid. Een kersenbloesem of een kersenbloesem tak is daarom een populaire keuze onder vrouwen. In China wordt de kersenbloesem vooral gezien als symbool voor vrouwelijkheid en in Japan wordt de boom tevens als symbool van het leven beschouwd.